Arkiverade aktiviteter

Bostadsvrålet
17-18 maj, Tensta konsthall
Nationellt bostadspolitiskt forum.
Ta ställning för rättten till bostad
Mer information

NHB:s föredrag

Bostadspolitisk debatt

19 mars 2014
Representanter för riksdags-partierna svarar på frågor.
Hur ska vi ha råd att bo?
Läs om debatten

Årsmöte för
Hyresgästernas Boendetrygghet
Torsdag 24 april 2014 kl 18
Två föredrag
Inbjudan

Svensk Bostadshistoria
1850 -2000

15 april 2014 kl 18 ABF-huset
Ola Nylander, professor Chalmers, berättar om ny bok.
Arrangemang: ABF-Stockholm och Hyresgästernas Boendetrygghet

Hem