Årsmöte 2017

Årsmöteskallellse

Årsmötesprotokoll

 

Ny styrelse

Margareta Friman Scharin, ordförande

Ledamöter
A
nders Loosme
Zara Glans
Stig Tegle
Ragnar v Malmborg

 

Föredragpå årsmötet
Är hyrorna rätt, Systematiserade hyror