Vad vill partierna med hyresrätten?

• Bostadsbyggandets omfattning
• Åtgärder för att öka bostadsbyggandet
• Jämställ stöden till olika upplåtelseformer
• Hyrorna i allmänhet
• Hyrorna i nyproduktionen
• Hyror för andrahandslägenheter
• Inflytande vid upprustning
• Hyror vid upprustning
• Stöd till upprustning
• Upplåtelseformerna i framtiden
• Boinflytande
• Bytesrätt

Hem