Här finns hyresstatistik så att din hyra kan kontrolleras!

Bor du i ett privatägt hus finns nu en lättillgänglig hyrestatistik som du kan använda för att kontrollera din hyra. Än så länge finns den bara för Stockholms innerstad. I bifogade dokument finns hyrorna i Svenska Bostäder och Familjebostäder samlade efter hustyp, lägenhetsstorlek, ålder och ombyggnadsår. Detta är det viktigaste för att kunna kontrollera sin hyra.

Hyreslagen säger att hyran i en privatägd lägenhet inte får påtagligt överstiga hyran i en jämförlig lägenhet i allmännyttan.

Inte påtagligt överstiga betyder i praktiken att hyran i den privatägda bostaden inte får vara mer än fem procent högre än den allmännyttiga lägenheten.

Jämförlig betyder samma standard, storlek, läge. I huvudsak bestäms standard av byggår och ombyggnadsår. Hiss, balkong, sopnedkast kan ge smärre skillnader. Lägenhetsstorleken är viktig, både antalet rum och ytan. Mindre bostäder har högre hyror än större per kvadratmeter.

Hur använder du statistiken?

Du behöver veta när ditt hus byggdes, när det byggdes om, din hyra per kvadratmeter och år samt din lägenhetsstorlek.

Leta upp i hyrestatistiken det avsnitt som passar in på din lägenhets ålder/ombyggnadsår. Titta i spalten för din lägenhetsstorlek. Titta först på genomsnittet för alla hus, sen om det finns större variationer mellan de olika husen. Kolla att lägenhetsytan är ungefär densamma som i din bostad.

Är din hyra mer än fem procent högre än hyrorna för jämförlig lägenhet i hyresstatistiken så är din hyra sannolikt fel.

Många privatägda hyreslägenheter har för höga hyror.

Hyresgästföreningen i Stockholm har ända sedan 1993 inte haft en ordentlig hyresstatistik och dessutom förhandlat privathyrorna slarvigt med mycket grova schablonmetoder. Det har gjort att de privatägda hyrorna mycket ofta är alldeles för höga.

Tillbaka till Startsidan


 

 

Hem