Ja, självklart vill jag bli medlem i Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet:

Medlemskap ger dig regelbunden information och du hjälper till att bilda opinion mot oskäliga hyreshöjningar, och marknadsanpassade hyror. Vill du stödja föreningen ytterligare tar vi gärna emot ett extra bidrag. Medlemsskapet kostar 150 kr /år.
Förnamn: * Efternamn: *     Jag hjälper gärna till med föreningsarbete
Jag kan t. ex. göra följande:   (Övrigt meddelande)
Ja tack, sänd mig ett inbetalningskort
Jag behöver inget inbetalningskort... *
     (Jag betalar via min internetbank eller
     har ett blankt inbetalningskort)
        (Underlättar och håller våra portokostnader nere)
Gatuadress: *
Postadress: *
Telefon bost:
Telefon arb:
Telefon mobil:
E-postadress:
* Obligatoriska uppgifter

  * Om du betalar genom din internetbank, eller har ett blankt inbetalningskort, ange:
  Betalningsmottagare:   Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet (NHB)  
  Avsändare/meddelande:  Namn och adress
  Till postgirokonto:  1 36 11 - 9  
  Belopp:  150 kr,  plus ev en gåva
    (En bekräftelse skall visas direkt efter att du klickat på Skicka medlemsansökan)