Faktablad från NHB

Vet du att?


Källor: REPAB "Årskostnader bostäder 2000".     Utlåningsstatistik från Riksbanken.    Stockholm kommuns förköpslistor för fastigheter.     Stockholms kommuns utrednings och statistikkontor.     Muntliga uppgifter från Familjebostäder och från Hyresgästföreningen.

Hem